Wies Elshout is theatermaker en ergotherapeute voor mensen met een visuele beperking.


Rob Janssen is acteur, theatermaker en pedagogisch behandelaar voor kinderen met Taal Ontwikkelings Stoornis.


Sinds 2009 geven Rob en Wies training en begeleiding aan kinderen die door hun beperking op sociaal-emotioneel en communicatief gebied extra aandacht nodig hebben.
Door de jarenlange ervaring in de zorg, dans en theater te combineren zijn we in staat om te kinderen te raken in hun beleving en vermogen om mee te doen.